C#跨线程操作在BackgroundWorker中无效

加载主表单时,我正在向列表框添加项目:

private void MainForm_Load(object sender, EventArgs e)
  {


    Dictionary<string, string> item = new Dictionary<string, string>();
    item.Add("Test 1", "test1");
    item.Add("Test 2", "test 2");

    cmbTest.DataSource = new BindingSource(item, null);
    cmbTest.DisplayMember = "Key";
    cmbTest.ValueMember = "Value";


  }

然后,我尝试在BackgroundWorker中获取选定的项目值,但失败。

private void TestWorker_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
  {
    string test = ((KeyValuePair<string, string>)cmbTest.SelectedItem).Value;
    MessageBox.Show(test);
  }
评论