C中文件读取过程中的十进制错误

您好,我有一个文件,如果价格为整数,我试图将输入的单位数量乘以价格,可以,但是没有十进制值0.0000。谢谢。

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <locale.h>

int main()
{
  int birim;
  float birim_fiyat;
  char barkod[10];
  char kategori[10], urunadi[10], istenen[10];
  float ucret=0.00;
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");
  FILE *fp=fopen("barkod.txt","r+");
  if(fp==NULL)
   {
    puts("Dosya açılamıyor");
    exit(1);
   }
   printf("Aranılacak Ürün Barkod Numarasını Girin:");
   scanf("%s",&istenen);

 printf("Kaç Adet:");
 scanf("%d",&birim);

 while(!feof(fp))
 {
 fscanf(fp,"%s %s %s %f\n",barkod,urunadi,kategori,&birim_fiyat);
 if(strcmp(istenen,barkod)==0)
 {
 printf("Aranan Ürün Bulundu: %s %s\n", urunadi,kategori);
 ucret +=birim*birim_fiyat;

 }

}

这是我的条形码文件:

825 Meyve sebze 12.50
403 Cikolata Tatli 5.50
902 Havu‡ Meyve 15.50
881 S A 15.50
866 Zemzem suyu 10.50
300 Tiner Icecek 10.50